Quem sou eu

Reiki Master nos métodos: Usui, Xamânico, Isis, Isis-Seichim, Sekhen, SKHM e Karuna Ki-Tera-Mai, Bushido Reiki, Buddhist Tibetan Reiki, KSHR e RT,e ministra curso sobre anjos.
Ministro cursos de reiki desde 2005, e curso sobre os anjos desde 2009.